JOIN OUR MAILING LIST
About Us


Our English readers are welcome to visit us at www.figtreeministries.co.za.

Vygeboom Bedieninge is nie 'n organisasie in die normale sin van die woord nie. Ons is 'n beweging van mense wat dit ons doel maak om Bybelse waarheid aan die mensdom te bring. Ons maak dit ons absolute strewe om deur die Woord van God en deur die Heilige Gees gelei te word. Sodoende word ons in staat gestel om Jesus Christus se laaste opdrag te kan uitvoer en die finale boodskap wat aan ons gegee is - die Drie Engele Boodskap - aan die mensdom te bring. 

Daar is geen eksklusiwiteit by Vygeboom Bedieninge nie. Enige persoon wat geroep voel om deel te neem aan ons beweging kan met my in verbinding tree en jou vrywillige diens aanbied. Ons het altyd hulp nodig aangesien die werkers in veld maar min is.

Groete

 

Jacques

Terug Terug na bo